NPM紋髮 禿頭 脫髮

#額角 #頭頂 #疤痕 缺一不可

而家呢個顏值世代 #額角 #頭頂 #疤痕 缺一不可 . 額角-男人最重要位置之一,透過紋髮絕對可以造成頭髮濃密效果,M字額NoNoNo . 頭頂-地中海喺男人既剋星,絕對需要紋髮幫你守好呢一關 . 疤痕-疤痕不可一不可再 傷疤修復植髮傷疤修復 立即見效

NPM紋髮技術Za老師獨家

NPM全名New Permanent Makeup,呢個品牌黎自以色列,係世界紋髮第一品牌。Za老師會使用純植物色乳及專利ROLLER針頭,利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,留色平均,立體自然。療程只需1個鐘,上色嘅地方自然得好似自身嘅毛囊