NPM紋髮 禿頭 脫髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

#額角 #頭頂 #疤痕 缺一不可

而家呢個顏值🥰世代 #額角 #頭頂 #疤痕 缺一不可 . ⭐額角-男人最重要🔰位置之一,透過紋髮絕對可以造成頭髮濃密效果,M字額NoNoNo . ⭐頭頂-地中海👴🏻喺男人既剋星,絕對需要紋髮幫你守好呢一關⚔ . ⭐疤痕-疤痕不可一不可再 傷疤修復👍🏻植髮傷疤修復👍🏻 立即見效👀

NPM紋髮 禿頭 脫髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮技術Za老師獨家

NPM全名New Permanent Makeup,呢個品牌黎自以色列,係⭐世界紋髮第一品牌⭐。Za老師會使用純植物色乳及專利ROLLER針頭,利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,留色平均,立體自然。療程只需1個鐘,上色嘅地方自然得好似自身嘅毛囊😱

植髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

紋髮同植髮有咩分別?

❗紋髮同植髮有咩分別?❗ . 各位💆🏻‍♀,大家應該聽過唔少植髮嘅野,亦都聽我地Za老師講解好多關於紋髮嘅原理及知識,咁究竟你係咪真係知道當中嘅分別係邊度?🤔🤔今日就為大家講解下啦😌