【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

個案類型:頭頂稀疏 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】廣告特集

NPM紋髮專家廣告特集

【香港NPM紋髮先鋒 以先進技術針對處理「髮」的煩惱】 NPM紋髮專家(ZA老師)是香港首位使用NPM專利紋髮… 閱讀全文NPM紋髮專家廣告特集

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

同我地預約注意事項

各位會問我地點解會收❤500元留位費❤ 呢個係因為總有些人😀約左但唔黎,會放飛機😀 而我地❤BOOKING一向… 閱讀全文同我地預約注意事項