【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

個案類型:瀰漫性脫髮  紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】這些則是… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

男性個案分享 個案類型︰頭頂毛髮稀疏 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 注意事項

同我地預約注意事項︰ 各位會問我地點解會收 500元留位費,呢個係因為總有些人約左唔黎,會放飛機。 而我地 B… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 注意事項

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

個案類型:壓力性脫髮 頭髮稀疏,想增加髮量? ZA老師幫到你,紋髮後可馬上見效 NPM紋髮專家 — ZA老師 … 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

個案類型︰男生紋髮— 頭頂脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】ZA老師 — SMP紋髮的缺點

紋髮的缺點 缺少立體感 SMP 有平面修飾作用,於頭髮稀疏的位置反覆將墨水注入頭皮的真皮層內,減少頭皮的反光度… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — SMP紋髮的缺點

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 榮獲多個獎項,得到客人、各界的認可及實力肯定

🏆🏆香港最有價值企業大獎🏆 🏆 首位混合市面上三大紋髮技巧 ♥️[NPM紋髮]♥️[SMP紋髮]♥️[線條紋髮… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 榮獲多個獎項,得到客人、各界的認可及實力肯定

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性紋髮個案分享

女性紋髮個案分享 -- 髮量稀少 脫髮問題無分男女,髮線後移、頭髮稀薄、瀰漫性脫髮、地中海和M字額等煩惱令人無… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

個案類型:女生紋髮際線 —髮線後移 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短! 因此我們可以完美地處理… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家,總之一個價錢,沒其他收費】

大家請注意假冒A貨店,【NPM紋髮專家】只此一家! ZA老師主理的哦!我們是NPM品牌 香港 新加坡總代理+導… 閱讀全文【NPM紋髮專家,總之一個價錢,沒其他收費】