【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

香港【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮預約前請注意

香港【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 紋髮預約前請注意 第一類客人:皮膚癌患者、血友病、白血病、孕產婦、病毒感… 閱讀全文香港【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮預約前請注意

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮專家同我地預約紋髮注意事項

同我地預約紋髮注意事項 各位會問我地點解會收❤500元留位費❤ 呢個係因為總有些人😀約左但唔黎,會放飛機😀 而… 閱讀全文NPM紋髮專家同我地預約紋髮注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 混合三大紋髮技巧

想透過紋髮解決脫髮外觀問題? NPM亞洲區紋髮導師ZA老師就指出紋髮成效受紋髮師的多年經驗及專業功夫影響。 而… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 混合三大紋髮技巧

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】究竟紋髮有咩造型?❗

頭髮可以揀剪咩髮型,例如留陰、陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢? 唔好以為你脫髮,就無曬自由,絕對錯… 閱讀全文【NPM紋髮專家】究竟紋髮有咩造型?❗

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 紋髮際線能維持多久?

其實紋髮並唔喺手術,只喺將色素紋繡於頭皮上邊,所以恢復時間好快,同埋NPM會幫助你檢查及補色㗎!所以完全唔洗擔… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 紋髮際線能維持多久?