【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮個案類型︰男生紋髮際線— 禿頭 NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修… 閱讀全文NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮後保養

紋髮後保養係咁容易架 相信心思思 想紋髮嘅你都會有一個問題 喺腦海入邊 就喺進行紋髮之後究竟係咪好大陣象🤯好麻… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮後保養

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

男性個案分享 個案類型︰M字額位置 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】 — 究竟紋髮有咩造型?❗

頭髮可以揀剪咩髮型,例如留陰、陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢? 唔好以為你脫髮,就無曬自由,絕對錯… 閱讀全文【NPM紋髮專家】 — 究竟紋髮有咩造型?❗

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性紋髮個案分享

男性個案分享 -- 禿頭 髮線後移、頭髮稀薄、瀰漫性脫髮、地中海和M字額等煩惱令人無從入手。植髮手術是其中一個… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】 — 究竟紋髮有咩造型?❗

頭髮可以揀剪咩髮型,例如留陰、陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢? 唔好以為你脫髮,就無曬自由,絕對錯… 閱讀全文【NPM紋髮專家】 — 究竟紋髮有咩造型?❗