【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

SMP 紋髮 VS NPM 紋髮【NPM紋髮專家】– 紋髮前可以看一下

SMP 紋髮 VS NPM 紋髮︰ 🔶會用單針紋髮是每一位紋髮師的基本功 ,也是紋髮所的入門必學的,SMP紋髮… 閱讀全文SMP 紋髮 VS NPM 紋髮【NPM紋髮專家】– 紋髮前可以看一下

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

究竟紋髮有咩造型?咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢?

紋髮可以揀剪咩髮型,例如留陰、陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢? 唔好以為你脫髮,就無曬自由,絕對錯… 閱讀全文究竟紋髮有咩造型?咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢?

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 –想增加髮量要點揀?

專利NPM紋髮 仿真毛囊無痛感 相比植髮手術,專利NPM紋髮技術的風險就較低。來自以色列的NPM紋髮於2014… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 –想增加髮量要點揀?

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮個案分享 -- 髮界髮量稀少 NPM紋髮是一項仿真紋髮技術,ZA老師會利用紋髮工具和專用色素在患者的頭皮表… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

個案類型︰男生紋髮 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

個案類型:男生紋髮際線 紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】這些則是… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

2022年卓越創新企業大獎 –【NPM紋髮專家】ZA老師 ASERA®

如何認清ZA老師的NPM資格及代理權 NPM紋髮專家— ZA老師處理過數十萬紋髮個案,亞洲區紋髮導師 從201… 閱讀全文2022年卓越創新企業大獎 –【NPM紋髮專家】ZA老師 ASERA®

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

ViuTV 99台【BIZ勝之道】《智富通》第659集 主持: 莊斯惠 Ada 嘉賓:NPM紋髮創辦人 - Z… 閱讀全文【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 讓你擁有自信紋髮際線

你知道什麼是NPM 問 :咩係NPM? 答:簡單黎講,NPM全名New Permanent Makeup,呢個… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 讓你擁有自信紋髮際線