【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

男性個案分享個案類型︰男生紋髮際線— M額及紋髮際線 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

個案類型:男生全頭 skin head根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

女生一定要知!2小時解決髮量少!必試美容界大熱「紋髮」

髮線向後移,髮量減少又點止係男性嘅煩惱?女士成日綁all back頭或者綁高馬尾、用太高溫吹頭、生完BB荷爾蒙… 閱讀全文女生一定要知!2小時解決髮量少!必試美容界大熱「紋髮」

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

個案類型:女生紋髮際線 — 髮量稀少根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

男性個案分享 個案類型︰M字額位置 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

NPM紋髮專家 ZA老師 — 個案分享

Za老師使用嘅NPM技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證(專利註册號61-561-949),是目前世界同類產品中公證最先進的療程,務求客人滿意又放心。

【NPM紋髮專家】獲得獎項

香港紋髮最有價值企業大獎 及 最傑出紋髮導師-ZA老師 NPM紋髮專家

Hong Kong Most Valuable Corporate Awards香港最有價值企業大獎 香港紋髮最有價值企業大獎 及 最傑出紋髮導師-ZA老師 NPM紋髮專家

NPM紋髮 禿頭 脫髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

紋髮?即係等於紋身?

紋髮?即係等於紋身?❗ . 相信唔少人都聽過關於脫髮,生髮等等話題,但你又知唔知咩叫做“紋髮”呢?🤔 . 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬出短頭髮髮根假像。

NPM紋髮 禿頭 脫髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮技術Za老師獨家

NPM全名New Permanent Makeup,呢個品牌黎自以色列,係⭐世界紋髮第一品牌⭐。Za老師會使用純植物色乳及專利ROLLER針頭,利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,留色平均,立體自然。療程只需1個鐘,上色嘅地方自然得好似自身嘅毛囊😱