NPM ROLLER 專利紋髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊 頭髮問題- 稀疏? 頭髮少? 分界明顯? 及早處理

NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊,喺頭上面脫髮嘅地方加以修飾,可以處理所有脫髮類型,好似… 閱讀全文NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊 頭髮問題- 稀疏? 頭髮少? 分界明顯? 及早處理

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

NPM紋髮/毛囊仿真技術 考慮紋髮前可以看一下

NPM紋髮/毛囊仿真技術 這不是手術,無需復原期即日上班,對日常生活毫無影響任何脫髮類型都可以處理,即時見效,… 閱讀全文NPM紋髮/毛囊仿真技術 考慮紋髮前可以看一下

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 –想增加髮量要點揀?

專利NPM紋髮 仿真毛囊無痛感 相比植髮手術,專利NPM紋髮技術的風險就較低。來自以色列的NPM紋髮於2014… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 –想增加髮量要點揀?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

個案類型:女生紋髮際線 紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】這些則是… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家 ZA老師】– 30分鐘 完全免費線上紋髮課程

由 NPM紋髮專家 ZA老師講解什麼是-紋髮-[NPM紋髮]、[SMP紋髮]、[線條紋髮] 為何紋髮有咁多失敗… 閱讀全文【NPM紋髮專家 ZA老師】– 30分鐘 完全免費線上紋髮課程

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

個案類型︰男生紋髮 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

個案類型:髮際線 想解決髮量少問題,除咗要好好呵護頭髮同調理身體之外,都有唔少人建議植髮,但植髮始終都係大手術… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

女性個案分享 個案類型:女生瀰漫性脫髮 —頭髮稀疏 產後脫髮 紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享