【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

NPM紋髮專家 — ZA老師 主要混合市面上三大紋髮技巧 ♥️[NPM紋髮]♥️[SMP紋髮]♥️[線條紋髮] 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所有脫髮問題!

紋髮個案類型:禿頭變成型男光頭 NPM紋髮專家 — ZA老師 主要混合市面上三大紋髮技巧 ♥️[NPM紋髮]♥… 閱讀全文NPM紋髮專家 — ZA老師 主要混合市面上三大紋髮技巧 ♥️[NPM紋髮]♥️[SMP紋髮]♥️[線條紋髮] 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所有脫髮問題!

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮究竟有咩造型

  剪頭髮可以揀剪咩髮型,例如留陰陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢?唔好以為你脫髮,就無曬… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮究竟有咩造型

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

男性個案分享 個案類型︰M字額位置 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】- 後生仔女比較常見既脫髮問題?

邊個話紋髮淨喺比阿伯⁉ 其實後生仔女一樣用得著 好多人以為脫髮問題只係中、老年人👴🏻既問題,其實現今社會脫髮問… 閱讀全文【NPM紋髮專家】- 後生仔女比較常見既脫髮問題?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

  男性個案分享 個案類型︰男生紋髮際線— M額及紋髮際線 NPM紋髮採用純天然植物色素,是一種利用… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

個案類型:頭頂稀疏 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】ZA老師 — SMP 紋髮 🆚 NPM ROLLER紋髮

紋髮是一種半永久的增髮方式,預算比植髮低,完成紋髮後基本上有即時濃密頭髮的效果,因此不少脫髮人士對紋髮也感興趣。 現時紋髮技術在台灣比較流行,香港仍未有太多人選擇紋髮,不過隨著提供紋髮的店舖越來越多,紋髮也開始成為增髮的新趨勢。 紋髮的原理和方法與紋身十分相近,由於和頭髮顏色相近的墨水注入頭皮後,就像生出頭髮一樣,所以紋髮會被用來填補頭髮稀疏、禿頭,甚至是髮際線的位置,令脫髮對外表的影響得以改善。

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮個案分享 -- M額 想解決髮量少問題,有唔少人建議植髮,但植髮始終都係大手術,如果只係額角較少頭髮,又或… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享