【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰skin head 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色… 閱讀全文香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 究竟紋髮有咩造型?❗

頭髮可以揀剪咩髮型,例如留陰、陸軍裝等等,咁究竟紋髮又可唔可以咁多揀擇呢? 唔好以為你脫髮,就無曬自由,絕對錯… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 究竟紋髮有咩造型?❗

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】- 後生仔女比較常見既脫髮問題?

邊個話紋髮淨喺比阿伯⁉ 其實後生仔女一樣用得著 好多人以為脫髮問題只係中、老年人👴🏻既問題,其實現今社會脫髮問… 閱讀全文【NPM紋髮專家】- 後生仔女比較常見既脫髮問題?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

個案類型︰男生紋髮— 頭頂脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享