NPM ROLLER 專利紋髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊 頭髮問題- 稀疏? 頭髮少? 分界明顯? 及早處理

NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊,喺頭上面脫髮嘅地方加以修飾,可以處理所有脫髮類型,好似… 閱讀全文NPM紋髮技術係利用色素著色喺頭皮皮膚表皮層,唔傷毛囊 頭髮問題- 稀疏? 頭髮少? 分界明顯? 及早處理

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 你以為女士就不會地中海頭髮?

想解決髮量少問題,除咗以上2種要好好呵護頭髮同調理身體之外,都有唔少人建議植髮,但植髮始終都係大手術,如果女士… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 你以為女士就不會地中海頭髮?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰skin head 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色… 閱讀全文香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

男性紋髮個案分享
【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港 NPM紋髮專家 ZA老師 –紋髮個案分享

男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰男生紋髮際線— M額及紋髮際線 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

 紋髮前 後注意事項  預約紋髮前必需看  預約紋髮前必需看 相信心思思想紋髮嘅你都會有一個問題喺腦海入邊 就… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 透過髮際線就可以了解心理壓力

最近網上流傳單手測髮際線大法仲可以揭秘你的壓力指數有時間即刻嚟測一測啦 男士檢測方法 將手指打橫放係M字額既位… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 透過髮際線就可以了解心理壓力

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

個案類型:男生紋髮際線 紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】這些則是… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 頭髮開始稀薄了解脫髮成因及如何預防脫髮

脫髮問題纏繞不少都市人,M字額、髮線後移、頭髮稀薄、髮量減少和瀰漫性脫髮等困擾不分男女,成為不少人的頭號煩惱。… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 頭髮開始稀薄了解脫髮成因及如何預防脫髮

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

ViuTV 99台【BIZ勝之道】《智富通》第659集 主持: 莊斯惠 Ada 嘉賓:NPM紋髮創辦人 - Z… 閱讀全文【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項, 【NPM紋髮專家】廣告特集

【NPM紋髮專家】– 重溫 U港生活 U lifestyle 報導

香港首位使用NPM專利紋髮技術的導師, ZA老師 ASERA®綜合市面上三大紋髮技巧,包括 ✓NPM紋髮、✓S… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 重溫 U港生活 U lifestyle 報導