【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮個案類型︰男生紋髮際線— 禿頭 NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修… 閱讀全文NPM紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

男性個案分享 個案類型︰M字額位置 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 提供12個月免息分期

點解選擇我地💡?!我地NPM紋髮專家~Za老師,榮獲多個獎項,得到客人、各界的認可及實力肯定 ========… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 提供12個月免息分期

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

成日話紋髮效果因人而異?!好多公司會用好平既價錢吸引你,紋唔好又話要你加錢補色?

❌呢個套路已經好舊,但唔知點解仲好多人都受?!❌ ZA老師承諾:100%滿意保証 💕 不會額外收費 詳細請睇呢… 閱讀全文成日話紋髮效果因人而異?!好多公司會用好平既價錢吸引你,紋唔好又話要你加錢補色?

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 頭髮開始稀薄了解脫髮成因及如何預防脫髮

脫髮問題纏繞不少都市人,M字額、髮線後移、頭髮稀薄、髮量減少和瀰漫性脫髮等困擾不分男女,成為不少人的頭號煩惱。… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 頭髮開始稀薄了解脫髮成因及如何預防脫髮

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

ViuTV 99台【BIZ勝之道】《智富通》第659集 主持: 莊斯惠 Ada 嘉賓:NPM紋髮創辦人 - Z… 閱讀全文【VIU TV訪問】– NPM紋髮專家 ZA老師, ASERA®

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】考慮紋髮前可以看一下

HFS仿真毛囊技術/紋髮線和飄眉非常相似,屬於「半永久術」,可保持3-5年。 NPM全球專利技術~HFS頭皮仿… 閱讀全文【NPM紋髮專家】考慮紋髮前可以看一下

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

個案類型:女生紋髮際線 女士頭髮稀疏,想增加髮量? ZA老師幫到妳,紋髮後可馬上見效 NPM紋髮專家 — ZA… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

有脫髮問題?立即同我地預約啦

同我地預約注意事項 各位會問我地點解會收❤500元留位費❤ 呢個係因為總有些人😀約左但唔黎,會放飛機😀 而我地… 閱讀全文有脫髮問題?立即同我地預約啦