【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

個案類型︰男生紋髮— M額 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 男性個案分享

NPM紋髮 禿頭 脫髮
紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

紋髮?即係等於紋身?

紋髮?即係等於紋身?❗ . 相信唔少人都聽過關於脫髮,生髮等等話題,但你又知唔知咩叫做“紋髮”呢?🤔 . 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬出短頭髮髮根假像。