【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

個案類型︰男生紋髮— 雄性禿 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】生B後有脫髮問題? – 產後媽媽脫髮救星

生B後有脫髮問題  - 產後媽媽脫髮救星  有好多產後嘅媽媽都會受脫髮問題纏繞 ,實不相瞞,Za老師 ASER… 閱讀全文【NPM紋髮專家】生B後有脫髮問題? – 產後媽媽脫髮救星

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】– 注意事項

㊙ 紋髮前 後注意事項 ㊙ 預約紋髮前必需看︰ 相信心思思想紋髮嘅你都會有一個問題🔍喺腦海入邊就喺進行紋髮之後… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

2022年卓越創新企業大獎

恭喜  ZA老師,ASERA® 又得獎啦! 2022年卓越創新企業大獎 — 年度最傑出優質紋髮教育及服務專家 … 閱讀全文2022年卓越創新企業大獎

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】試過好多方法,紋髮真係work嗎?

紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】 這些則是需要依靠紋髮師傅的多年… 閱讀全文【NPM紋髮專家】試過好多方法,紋髮真係work嗎?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享

個案類型:女生紋髮際線 紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】這些則是… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師,ASERA® — 個案分享