【NPM紋髮專家】獲得獎項

ZA老師授勳榮譽準院士ASERA®

多謝社會企業研究院的2022年度「院士資格評選計劃」,ZA老師授勳榮譽準院士ASERA® 所以ZA老師個名以後… 閱讀全文ZA老師授勳榮譽準院士ASERA®

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮個案分享 -- M額 想解決髮量少問題,有唔少人建議植髮,但植髮始終都係大手術,如果只係額角較少頭髮,又或… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 關於女性瀰漫性脫髮

女生越來越少頭髮最大成因有可能是因為經常洗髮,其實跟同臉一樣,頭皮上嘅油脂係保護膜,所以千祈唔好過度清潔,有不… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 關於女性瀰漫性脫髮

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮個案分享 -- 額角髮量稀少 想解決髮量少問題,有唔少人建議植髮,但植髮始終都係大手術,如果只係額角較少頭… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

個案類型:頭髮稀疏 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短! 因此我們可以完美地處理所有脫髮問題! … 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — NPM紋髮性價比高 針對不同脫髮問題

相比植髮手術,專利NPM紋髮技術的風險就較低。來自以色列的NPM紋髮於2014年正式誕生,註冊為專利滾輪針(專… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — NPM紋髮性價比高 針對不同脫髮問題

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

男性個案分享 個案類型︰男生頭頂稀疏 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 想增加髮量要點揀?

NPM紋髮專家ZA老師混合三大紋髮技巧解決脫髮外觀問題 ZA老師就指出紋髮成效受紋髮師的多年經驗及專業功夫影響… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 想增加髮量要點揀?

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

個案類型:女生瀰漫性脫髮 女士頭髮稀疏,想增加髮量? ZA老師幫到妳,紋髮後可馬上見效 NPM紋髮專家 — Z… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 女性個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 -- 注意事項

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 注意事項

同我地預約注意事項︰ 各位會問我地點解會收 500元留位費,呢個係因為總有些人約左唔黎,會放飛機。 而我地 B… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 注意事項