【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

【NPM紋髮專家】ZA老師 –個案分享

男性個案分享 個案類型︰男生紋髮際線— M額及紋髮際線 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 –個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 禿頭前兆是雄性禿還是髮旋禿?

🔵紋髮係咩黎⁉️🧐同女人化妝一樣,遮住D你唔想見到既位置👉=紋髮後👴👉👨‍🦳頭皮頭肉位置,睇落【有好多毛毛既感… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 禿頭前兆是雄性禿還是髮旋禿?

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

ZA老師的紋髮技術 — 女性個案分享 個案類型:女生瀰漫性脫髮 —頭髮稀疏 產後脫髮 紋髮的好壞【最主要的關鍵… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 同我地預約注意事項

同我地預約注意事項 各位會問我地點解會收❤500元留位費❤ 呢個係因為總有些人😀約左但唔黎,會放飛機😀 而我地… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 同我地預約注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — NPM紋髮價目表

小指一算 原來4年沒有調整過價格 但租金 物價 運輸 等等各方面都漲、漲、漲 初級紋髮師收費而家都追上我地啦Z… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — NPM紋髮價目表

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

男性個案分享 個案類型︰男生脫髮 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮個案分享 -- 髮界髮量稀少 NPM紋髮是一項仿真紋髮技術,ZA老師會利用紋髮工具和專用色素在患者的頭皮表… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 紋髮個案分享

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 試過好多方法,紋髮真係work嗎?

不須植髮,讓你稀疏髮量立馬變濃密! 仿真毛囊技術顏色自然,不傷真毛囊,男女生皆可填補髮際線、頭髮分線缺髮、額線… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 試過好多方法,紋髮真係work嗎?

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

 紋髮前 後注意事項  預約紋髮前必需看  預約紋髮前必需看 相信心思思想紋髮嘅你都會有一個問題喺腦海入邊 就… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 — 透過髮際線就可以了解心理壓力

最近網上流傳單手測髮際線大法仲可以揭秘你的壓力指數有時間即刻嚟測一測啦 男士檢測方法 將手指打橫放係M字額既位… 閱讀全文【NPM紋髮專家】ZA老師 — 透過髮際線就可以了解心理壓力