【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港紋髮個案分享NPM紋髮專家ZA老師,ASERA®

香港紋髮男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰男生疤痕紋髮 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用… 閱讀全文香港紋髮個案分享NPM紋髮專家ZA老師,ASERA®

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

你知道什麼是NPM紋髮 — 讓你擁有自信紋髮際線

你知道什麼是NPM紋髮 問 :咩係NPM紋髮? 答:簡單黎講,NPM全名New Permanent Makeu… 閱讀全文你知道什麼是NPM紋髮 — 讓你擁有自信紋髮際線

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰skin head 呈頭油多、頭頂額角毛髮稀疏,是漸進型的脫髮 紋髮技術利用色… 閱讀全文香港紋髮 Za老師使用嘅NPM紋髮技術及HFS頭皮仿真毛囊技術都有專利認證

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮專家ZA老師,ASERA® — 紋髮解決髮量少問題

女生越來越少頭髮最大成因有可能是因為經常洗髮,其實跟同臉一樣,頭皮上嘅油脂係保護膜,所以千祈唔好過度清潔,有不少女明星都指自己為咗養好頭髮,一星期只會洗3至4次頭髮;另外除咗要用正確嘅洗髮產品,大家都應該盡量縮短任何產品停留喺頭皮上嘅時間。

男性紋髮個案分享
【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

香港 NPM紋髮專家 ZA老師 –紋髮個案分享

男性紋髮個案分享 紋髮個案類型︰男生紋髮際線— M額及紋髮際線 紋髮技術利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,不傷毛囊,係頭上脫髮地方加以修飾,然後配合髮型設計

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

近年美髮界大熱的「紋髮」,風險又是否較低?紋髮廣告特集

近年美髮界大熱的「紋髮」,風險又是否較低? 專利NPM紋髮技術又會否比植髮手術更可取呢?都市人工作壓力大,加上… 閱讀全文近年美髮界大熱的「紋髮」,風險又是否較低?紋髮廣告特集

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

NPM紋髮 vs SMP紋髮 vs 廉價紋髮技術

NPM紋髮 vs SMP紋髮 vs 廉價紋髮技術 🔶會用單針紋髮是每一位紋髮師的基本功 ,也是紋髮所的入門必學… 閱讀全文NPM紋髮 vs SMP紋髮 vs 廉價紋髮技術

【NPM紋髮專家】ZA老師 --個案分享

ZA老師綜合市面上三大紋髮技巧,包括 NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術,針對處理客人脫髮問題,如髮界變闊、髮線向後移、地中海、全光頭等。

ZA老師綜合市面上三大紋髮技巧,包括 NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術,針對處理客人脫髮問題,如髮界變闊、… 閱讀全文ZA老師綜合市面上三大紋髮技巧,包括 NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術,針對處理客人脫髮問題,如髮界變闊、髮線向後移、地中海、全光頭等。

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

 紋髮前 後注意事項  預約紋髮前必需看  預約紋髮前必需看 相信心思思想紋髮嘅你都會有一個問題喺腦海入邊 就… 閱讀全文【NPM紋髮專家】– 分享紋髮前後注意事項

紋髮際線失敗|紋繡髮際線的半永久化妝技術

《2022年度卓越創新企業大獎》– 【NPM紋髮專家】ZA老師:香港首位NPM導師 助顧客重拾自信

NPM是以色列品牌,公司於2014成立了NPM紋髮專家,ZA老師是香港首位使用NPM專利紋髮技術的導師,同時是… 閱讀全文《2022年度卓越創新企業大獎》– 【NPM紋髮專家】ZA老師:香港首位NPM導師 助顧客重拾自信